Nové parametry pro valorizaci a výpočty důchodů 2020

19. 09. 2019 | Pavel Trenda

Další zvýšení důchodů v průměru o 900 Kč

Máme k dispozici materiál pro jednání vlády 30. 9. 2019 týkající se parametrů pro valorizaci důchodů přiznaných do konce letošního roku a koeficientů pro výpočty důchodů v roce 2020. Lze s určitostí předpokládat, že tak jak je materiál předložen, bude i schválen, neboť se jedná o parametrické změny založené na statistických údajích, kdy není možné se odchýlit od daných pravidel.

U všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku dojde ke zvýšení základní výměry o 220 Kč na 3 490 Kč (stejná základní výměra bude i u nových důchodů přiznaných v roce 2020). Procentní výměra bude navýšena o 5,2 % + fixní částku 151 Kč. To vše v souhrnu činí zvýšení průměrného důchodu o 6,7 %.

Nová výše základní výměry se odvíjí (10 %) od průměrné mzdy stanovené pro účely důchodového zabezpečení, která pro rok 2020 činí 34 835 Kč. Zvýšení procentní výměry důchodu o percentuelní část je důsledkem inflace mezi roky 2018 a 2019 a růstu reálných mezd. Fixní částka pak vychází z dřívějších politických slibů o navýšení průměrného důchodu o 900 Kč, který tak dosáhne cca 14 300 Kč.

Zároveň byly stanoveny nové hodnoty všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2018, přepočítacího koeficientu a obou redukčních hranic.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi