Ztráta zaměstnání před důchodem

Když dojde ke ztrátě zaměstnání v předdůchodovém věku, lidé často volí odchod do předčasného důchodu. Je to ale jen jedna z možností, která nemusí být vždy výhodná, a to ani v případě, kdy se dlouhodoběji nedaří nastalou situaci napravit. Často bývá výhodnější využít vyloučených dob, nejlépe ještě v kombinaci s jejich započtením do doby pojištění.

Hodnotíme pro klienty jejich možnosti odchodu do předčasného důchodu, předdůchodu i další využití vyloučených dob a individuálně doporučujeme tu nejvýhodnější variantu.

Odchod do předčasného důchodu

Předčasný důchod sice budete pobírat déle než řádný důchod, je ale výrazně a trvale krácen, zejména pokud se do něj odchází podstatně dříve než cca o 1 rok . Při dřívějším odchodu do důchodu o dva roky je procentní výměra při výpočtu důchodu zkrácena o 11,4 %, o tři roky již o 18,9 %. Dále se krácení ještě zvyšuje. Při pobírání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku nelze vykonávat rozsáhlejší výdělečnou činnost či pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Čerpání předdůchodu

Předdůchod vám neznehodnotí váš vyměřovací základ, pokud ale současně nepracujete, nepočítá se do doby pojištění. Je také nutno mít splněné podmínky nároku na předdůchod. Výhodou je, že při předdůchodu můžete, v případě vhodné příležitosti, kdykoliv nastoupit znovu do zaměstnání nebo si jinak bez omezení přivydělávat.

Registrace na úřadu práce

S registrací na úřadu práce není v této situaci proč váhat. Důvodem není jenom možnost pobírání podpory, ale též výhody v oblasti důchodového zabezpečení. Podpůrčí doba, případně v omezené míře i další registrace, je vyloučenou dobou a zároveň budete, z 80 %, získávat i další dobu pojištění.