Vše o důchodech

Problematika důchodů je u nás upravena několika zákony, z nichž nejpodstatnější je Zákon o důchodovém pojištění. Orientace v těchto normách může být pro laika někdy obtížná. K tomu navíc přistupuje fakt, že právní předpisy se v této oblasti velmi často mění. Zde uvádíme všechny významné, aktuálně platné skutečnosti mající vliv na přiznání a velikost vašeho důchodu.

Jak se počítá důchod

Výši důchodu ovlivňují různé faktory. Je dobré být o nich informován a dle toho vhodně postupovat v předdůchodovém věku.

Nárok na důchod

Nárok na (předčasný) důchod vzniká dosažením potřebného věku a získáním doby pojištění. Oba parametry závisí na datu narození.

Obtížné životní situace

V předdůchodovém věku mohou nastat nepříznivé životní situace s negativním dopadem na výši důchodu. Mnohému lze předejít.

Speciální důchody

Existuje velká skupina důchodů, které se určují jinak, než klasické starobní důchody. Sem patří důchody invalidní, hornické, se zahraničním prvkem, vdovské, vdovecké a sirotčí.