Předdůchod – souhrn důležitých informací

Rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem

předdůchodu čerpáte vaše vlastní prostředky naspořené na penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření). Pobíráním předdůchodu nedostáváte peníze od státu. Do naspořených prostředků ale samozřejmě mohou být zahrnuty i dříve získané státní příspěvky k penzijnímu spoření a příspěvky zaměstnavatele. Kdo nespoří v penzijním připojištění - doplňkovém penzijním spoření (tzv. třetí pilíř), nemůže předdůchod využít.

Naproti tomu předčasný důchod je státem vyplácená penze úplně stejně jako u řádného starobního důchodu, pouze začne být vyplácena dříve a ve snížené hodnotě.

Jaké jsou výhody předdůchodu

Stát zvýhodňuje občany pobírající předdůchod tím, že doba pobírání předdůchodu může být na požádání tzv. vyloučenou dobou. Neznehodnotí se vám tudíž váš důchod v případě nižších výdělků. Na rozdíl od předčasného důchodu se vám nikterak drasticky nekrátí procentní výměra u výpočtu důchodu.

Dále jste státním pojištěncem v systému zdravotního pojištění. Naspořené prostředky můžete začít užívat již před 60. rokem věku a oproti výběru peněz jednorázovým vyrovnáním vám nebude sražena daň. Souběžně s předdůchodem můžete bez omezení pracovat, dokonce i pobírat řádný starobní důchod.

Doba předdůchodu ale není dobou pojištění

Posouzení výhodnosti předdůchodu pro klienty provádíme individuálně, zejména s ohledem na jejich spoření v penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření).

Kdy do předdůchodu

Předdůchod lze zpravidla začít čerpat dříve, než předčasný důchod. Přesné datum možnosti čerpání předdůchodu vám spočítá naše kalkulačka důchodového věku:

 • Datum narození:
 • Pohlaví:
 • Počet dětí:
Vypočítat
 • Váš důchodový věk ---
  Potřebná doba pojištění ---
 • Do řádného důchodu můžete odejít od: ---
 • Do předčastného důchodu můžete odejít od: ---
 • Předdůchod můžete začít čerpat od: ---
Pokud splňujete potřebnou dobu pojištění nebo spoření (u předdůchodu)

Podmínky pro předdůchod

Předdůchod je třeba si sjednat u společnosti, u které penzijně spoříte. Musí být při tom splněny následující podmínky:

Pro splnění podmínky minimální vyplácené částky je třeba mít na každý rok předdůchodu naspořeno cca 120 000 Kč. Částku můžete doplnit jednorázovým vkladem.

Pro koho je předdůchod vhodný

Předdůchod lze doporučit těm, kteří v předdůchodovém věku stále pracují, ale oproti dřívějšímu období se jim výrazněji snížily příjmy (např. díky snížení úvazku, péči o nemocné blízké, změně zaměstnání, zhoršení podnikání, apod.). Předdůchod souběžně s prací vám pak zajistí to, že váš řádný starobní důchod nebude tímto nepříznivým obdobím vůbec ovlivněn.

Předdůchopd je dále vhodný pro překlenutí období bez výdělečné činnosti. Také nikterak nekoliduje s evidencí na úřadu práce - lze být zároveň v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti i čerpat předdůchod.

Předdůchod dále využívají ti, keteří se chtějí legálně vyhnout zdanění příspěvků zaměstnavatele, ke kterému dochází u jednorázového vyrovnání a může činit i několik desítek tis. Kč.

Jestliže se o předdůchodu rozhodujete, je vhodné provést propočet správného načasování a výhodnosti jeho využití

Nechte si posoudit, kdy je čerpání předdůchodu pro vás výhodné – vyplatí se
vám to!

U předdůchodu se neznehodnocuje vyměřovací základ nižšími výdělky – to může znamenat navíc několik desítek tisíc Kč za dobu v důchodě.

 • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
 • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
 • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení