Počítání dob pojištění – evidované a náhradní doby

Doba pojištění z výdělečné činnosti

Dobou pojištění je vždy doba, kdy u vás bylo placeno důchodové pojištění. Většinou se jedná o odpracovanou dobu, ať už jako zaměstnance nebo OSVČ, případně o dobu platby dobrovolného pojistného.

Náhradní doby pojištění

Kromě toho se do doby pojištění započítávají i tzv. náhradní doby, kdy za vás pojistné placeno nebylo – mateřská/rodičovská dovolená, základní vojenská služba, určitá doba evidence na úřadu práce, určité doby studia, péče o osobu závislou na pomoci jiného, pobírání invalidního důchodu, apod. Některé náhradní doby se započítávají plně, jiné z části a některé vůbec. Určité doby se započítávají jinak pro vznik nároku na důchod a jinak pro výši důchodu. To vše ještě záleží na tom, kdy jednotlivé náhradní doby vznikly.

Evidence dob pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje doby, které jí u každého pojištěnce poskytly příslušné instituce (školy, zaměstnavatelé, úřady práce). Správný zápočet dob pojištění pro důchod není nikterak jednoduchý. V žádném případě nelze mechanicky převzít doby uvedené v Informativním osobním listu (Přehledu dob) důchodového pojištění. Tam jsou totiž příslušné doby pouze administrativně zapsány bez ohledu na jejich vliv na důchod. Některé doby naopak ČSSZ nemusí mít podchycené, jiné vyplývají přímo ze zákona. Zhodnocení, které doby v celkové pracovní historii jsou dobami pojištění, náhradními dobami nebo jsou bez vlivu na důchod, není v IOLDP uvedeno a je prováděno až po podání žádosti o důchod.

Aby zbytečně „nepropadla“ část doby pojištění, počítáme klientům pro ně co nejvhodnější načasování doby odchodu do důchodu. Důležitou roli hraje zápočet náhradních dob, který vyžaduje odborné znalosti. Pokud klientovi nějaká doba chybí, navrhneme řešení.

Vždy jsou relevantní celé roky (úseky 365 dnů) vašeho pojištění, které se většinou nekryjí s kalendářními roky. Dobu pojištění lze též doplnit dobrovolnou účastí na pojištění, v některých případech i zpětně.