Postupy při výpočtu, optimalizaci a kontrole důchodů

V naší kanceláři vždy postupujeme s odbornou péčí s cílem co nejlépe vyhovět vašim zájmům. Při práci dodržujeme postupy „best practise“, což zabezpečuje plnou spokojenost našich klientů. Pokud se i přes to vyskytnou nějaké problémy, jsme připraveni je velmi pružně (nejpozději ve lhůtě 14 dnů) vyřešit k vaší i naší spokojenosti.

Při zpracování vašich osobních údajů jsou všechny informace považovány za důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění našeho plnění a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Naše kancelář je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067896.

Metodologie našich výpočtů důchodů a jejich optimalizace je výsledkem dlouhodobé zkušenosti a využívání všech progresivních algoritmů.