Předčasný důchod – souhrn důležitých informací

Kdy do předčasného důchodu

Pokud máte odpracován dostatečný počet let, který je potřeba pro řádný důchod (viz doba pojištění), můžete odejít do důchodu dříve, a to až o 3 roky před dosažením důchodového věku nebo v 60 letech (zjednodušeně). Přesné datum nároku na předčasný důchod vám spočítá naše kalkulačka důchodového věku:

 • Datum narození:
 • Pohlaví:
 • Počet dětí:
Vypočítat
 • Váš důchodový věk ---
  Potřebná doba pojištění ---
 • Do řádného důchodu můžete odejít od: ---
 • Do předčastného důchodu můžete odejít od: ---
 • Předdůchod můžete začít čerpat od: ---
Pokud splňujete potřebnou dobu pojištění nebo spoření (u předdůchodu)

Krácení předčasného důchodu

Výhodou předčasného důchodu je, že jej pobíráte od státu delší dobu. Nevýhodou, že ho budete mít trvale krácený. Obecně platí, že za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu se trvale krátí procentní výměra důchodu o 0,9 – 1,5 % výpočtového základu. Procenta krácení jsou progresivní - snížení je o to citelnější, oč dříve do předčasného důchodu odcházíte a samozřejmě současně přicházíte o dobu pojištění.

Jak výhodný je předčasný důchod

U předčasného důchodu je potřeba posoudit dva vlivy, které jdou proti sobě – delší doba pobírání vs. snížení důchodu. To, zda je pro vás výhodnější pobírat krácený důchod delší dobu nebo řádný důchod kratší dobu je silně individuální a je nutné to vždy spočítat.

Pro naše klienty posuzujeme výhodnost odchodu do předčasného důchodu, počítáme jeho výši v několika variantách a doporučujeme správné načasování

Výpočet předčasného důchodu

Správný výpočet předčasného důchodu a jeho krácení je složitější, než by se na první pohled zdálo. Nelze jednoduše znásobit počet 90 denních období příslušným procentem a předpokládat, že o tolik bude váš důchod nižší. Krátí se totiž jen procentní výměra důchodu, která ale nikdy není 100 %, ale pohybuje se obvykle v intervalu 45 – 70 % výpočtového základu. Snížení tak je u každého jiné v závislosti na jeho době pojištění a výdělcích. Stejný důchod tak může být např. při předčasném odchodu o 2 roky u někoho celkově krácen o 18 %, u jiného jen o 13 %.

Předčasný důchod a přivýdělek

Při pobírání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku nemůžete vykonávat práci zakládající účast na důchodovém pojištění (na rozdíl od předdůchodu) či pobírat podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce. Lze ale např. mít uzavřenu dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně, dohodu o pracovní činnosti s odměnou do 3 000 Kč měsíčně, vykonávat samostatnou výdělečnou činnost se ziskem do cca 78 500 Kč ročně nebo mít libovolné příjmy z pronájmu. Po dosažení řádného důchodového věku lze mít přivýdělek v jakékoliv výši.

I v předčasném důchodu lze pracovat

Pokud v předčasném důchodu začnete pracovat s vyššími výdělky (zakládajícími účast na důchodovém pojištění), je nutné to nahlásit na ČSSZ. Předčasný důchod vám pak bude po dobu práce pozastaven. Na druhou stranu se vám za každých odpracovaných 90 kalendářních dnů důchod zvýší (odpočítá se krácení).

Pro koho je předčasný důchod vhodný

Pro dřívější odchod do důchodu mohou být různé motivace, často jej využívají lidé, kteří v předdůchodovém věku ztratili zaměstnání, popř. OSVČ s nízkým ziskem. Abyste ale zbytečně nedoplatili na krácení, doporučujeme vždy provést propočet výhodnosti a správného načasování. O předčasný důchod, na rozdíl od řádného důchodu, nelze žádat zpětně.

Nechte si spočítat, kdy je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější – vyplatí se vám to!

Různé termíny odchodu do důchodu mohou způsobit rozdíl několika desítek tisíc Kč za dobu jeho pobírání.

 • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
 • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
 • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení