Ceník

Platí se až poté, co obdržíte naši písemnou zprávu. Nic není třeba platit dopředu. Naše ceny jsou jasné a konečné - neužíváme skryté možnosti navyšování formulacemi typu "cena od ..."

Základní výpočet důchodu

Cena zahrnuje:

 • Stanovení nejvhodnějšího termínu odchodu do důchodu v průběhu roku dle požadavku zákazníka
 • Porovnání s druhou nejvýhodnější variantou
 • Výpočet důchodu k zjištěnému datu
2 500 Kč
Optimalizace včetně variantních výpočtů důchodu (až cca 5 let dopředu)

Cena zahrnuje komplexní zhodnocení situace a libovolnou kombinaci následujících služeb dle požadavků zákazníka:

Možnosti předčasného důchodu:

 • Posouzení krácení a výpočet důchodu pro 3 – 5 termínů odchodu do důchodu
 • Výpočet vlivu případných nižších výdělků na důchod
 • Zhodnocení možnosti využití předdůchodu
 • Zhodnocení vlivu případné evidence na úřadu práce

Důchod v řádném termínu:

 • Určení vhodného data pro dosažení celého dalšího roku pojištění a výpočet navýšení důchodu
 • Výpočet rozdílu mezi odchodem před koncem a na začátku kalendářního roku
 • Zhodnocení využití případných vyšších/nižších výdělků v posledním roce

Možnosti pozdějšího odchodu:

 • Výpočet navýšení ve srovnání s kratší délkou pobírání pro 3 – 5 termínů přesluhování
 • Zhodnocení možností zpětného požádání o důchod ke 3 – 5 termínům, výpočet doplatku
 • Dopočet navýšení důchodu v případě souběhu práce a pobírání

Současně poskytujeme:

 • Analýzy budoucích situací - jak příští výdělky a (ne)odpracovaná doba ještě ovlivní důchod
 • Propočet vyměřovacích základů
 • Přesné určení získané doby pojištění pro nárok a pro výpočet důchodu
 • Kontrolu evidence dob pojištění u ČSSZ včetně doporučení jak doplnit podklady
 • Zhodnocení vlivu valorizací
 • Doporučení data odchodu s ohledem na získání celého roku pojištění
 • Doporučení data odchodu pro co nejnižší krácení u předčasného důchodu
 • Doporučení data odchodu pro co nejvyšší navýšení při přesluhování
 • Výpočet výhodnosti případného doplacení pojistného
 • Doporučení postupu při jednání s ČSSZ
4 000 Kč
Osobní konzultace v Praze, konzultace po telefonu zdarma
Kontrola již přiznaného důchodu

pro naše předchozí klienty, kterým jsme prováděli optimalizaci a výpočet důchodu v posledních dvou letech a nedošlo u nich ke změně podmínek

zdarma
Kontrola již přiznaného důchodu - je-li vypočítán správně

pro ostatní, pokud je důchod vypočítán správně nebo náprava od ČSSZ do tří let nepřinese alespoň 10 000 Kč

2 000 Kč
Kontrola již přiznaného důchodu - je-li nalezena chyba (včetně právních úkonů)

pro ostatní, když je nalezena chyba a náprava od ČSSZ přinese do tří let alespoň 10 000 Kč; rozdíl od původně zaplacené ceny (2 000 Kč) se doplácí až poté, co je obdrženo kladné rozhodnutí ČSSZ

Cena zahrnuje:

 • Kompletní nový propočet důchodu za podmínek platných v době přiznání
 • Nalezení a zdůvodnění chyby
 • Vypracování právně bezvadné „Námitky proti rozhodnutí o výši důchodu“  nebo
 • Vypracování právně bezvadné „Žádosti o přešetření výpočtu důchodu“,  popř.
 • Vypracování právně bezvadné „Žádosti o předložení podkladů pro výpočet důchodu“
 • Vypracování případných dalších potřebných dokumentů pro komunikaci s ČSSZ
 • Poskytnutí související asistence po celou dobu do dořešení případu
4 000 Kč
Důchody se speciálním prvkem
 • Tzv. "hornické" důchody
 • Důchody s mezinárodním prvkem

Příplatky k optimalizaci nebo kontrole za:

 • Expresní posouzení důchodu (např. z důvodu včasného podání námitky)
 • Složité případy, více variant, právní analýzy
 • Kontrolu důchodů před rokem 2005 a optimalizaci po roce 2025
 • Invalidní důchody

 

5 000 Kč

5 000 Kč

 

 + 1 000 Kč

+ 1 000 Kč

+ 1 000 Kč

+ 500 Kč