Důchod a péče o nemocné blízké

Může nastat případ, kdy vaše životní situace je zapříčiněna nemocí či nemohoucností blízké osoby ve stupni závislosti II nebo vyšším, o kterou je nutno se starat. To vás pak například přinutí ke snížení pracovního úvazku či odchodu ze zaměstnání. Situaci lze řešit tak, že podáte na příslušný orgán sociálního zabezpečení návrh na rozhodnutí o vaší osobní péči (lze podat po skončení péče nebo s podáním žádosti o odchod do důchodu).

Pak bude doba péče považována plně za vaší dobu pojištění a bude zároveň vyloučenou dobou. Výpočet důchodu pak budete mít prakticky stejný, jako byste po celou dobu péče pracovali s původním příjmem.

Ve všech podobných případech probíráme s klienty jejich situaci a doporučujeme nejvhodnější postup vůči příslušným orgánům sociálního zabezpečení.