Kontrola důchodu

Pokud již penzi dostáváte, zkontrolujeme vám její výši. V případě, když se ukáže, že došlo k pochybení na straně České správy sociálního zabezpečení ve váš neprospěch, pomůžeme vám. Posuzujeme i velmi složité případy přiznání hornického důchodu, invalidního důchodu a stanovení důchodu se zahraničním prvkem.


ČSSZ musí spočítat měsíčně tisíce důchodů. Každý je omylný a do výpočtů se překvapivě často dostane chyba. Ta může být též zapříčiněna chybnými nebo neúplnými podklady, ze kterých ČSSZ vychází.

Příklad: Za každých 100 Kč špatně vypočítaného důchodu, budete ochuzeni za průměrnou dobu penze o cca 20 000 Kč. Měli jsme i případy, kdy výměr byl špatně o 1 500 Kč, tj. ztráta by byla 300 000 Kč.

Svých nároků se s naší pomocí můžete domoci kdykoliv, v případě pochybení vám ČSSZ doplatí rozdíly i zpětně.

Naše služba

Výši vaší penze zkontrolujeme tak, že provedeme nezávisle kompletně nový výpočet důchodu za podmínek platných v době přiznání. Výsledek shrneme do „Zprávy o kontrole důchodu“. Pokud byl důchod vypočítaný správně, bude Zpráva stručná.

V případě chybně vypočítaného důchodu ve Zprávě naleznete:

Dokumentace bude obsahovat pro váš případ připravenou a právně bezvadnou „Námitku proti rozhodnutí o výši důchodu“ (do 30 dnů od obdržení výměru), popř. „Žádost o předložení podkladů pro výpočet důchodu“ nebo „Žádost o přešetření výpočtu důchodu“ (kdykoliv později).

Budeme s vámi v kontaktu, případně připravíme další potřebnou komunikaci s ČSSZ až do obdržení příslušného nápravného rozhodnutí.

Máte zájem o tyto služby?
Kontakt Objednávka

Jak postupovat

Pokud máte podezření na nesprávný výpočet důchodu:

  1. Je třeba nám e-mailem, poštou nebo v rámci objednávky poslat naskenované nebo vyfocené (stačí např. mob. telefonem) rozhodnutí o přiznání důchodu a osobní list důchodového pojištění spolu s informací v čem spočívají vaše pochybnosti a případnými doklady (např. evidenčními listy), o které opíráte váš názor.
  2. V případě potřeby vás budeme kontaktovat a upřesníme zaslané údaje a vaše nejasnosti. Obvykle během 14 dnů vám zašleme Zprávu s posouzením správnosti výpočtu důchodu, případně další dokumentaci. Vše standardně zasíláme ve formátu .pdf, samozřejmě je možné použít i klasickou poštu.

Pro koho je služba vhodná

Pro všechny, kdo mají pochybnosti o výši svého pobíraného důchodu, a to i v případě, že jste v penzi již dlouhou dobu. Za cenu drobné investice tak můžete získat značný doplatek.

Kontakt a objednávka

E-mail s dotazem nám můžete zaslat kdykoliv, je možnost též telefonického kontaktu, popř. sjednat osobní jednání v Praze. Kromě e-mailové nebo osobní domluvy je možno naše služby objednat také on-line prostřednictvím tlačítka Objednávka, samozřejmě lze též zaslat nám vyplněnou objednávku poštou.

Objednávka

Kolik za službu zaplatím

Pokud jste naším klientem, kterému jsme prováděli optimalizaci a výpočet důchodu v posledních dvou letech, nedošlo u vás ke změně podmínek, a přesto vám byl vyměřen neočekávaně nízký důchod, provedeme pro vás jeho kontrolu zdarma.

Jestliže jste nebyl/a naším klientem a zjistíme, že je váš důchod vypočítán správně nebo náprava od ČSSZ vám do tří let nepřinese alespoň 10 000 Kč, je cena za službu        6 500 Kč.

Když je nalezena chyba ve výpočtu důchodu, je cena, včetně přípravy všech podání a související asistence          8 500 Kč, pouze však v případě, že vám náprava od ČSSZ do tří let přinese alespoň 10 000 Kč. Blíže viz náš ceník.