Kladné ohlasy na důchodovou poradnu

Níže uvádíme výběr výsledků našich optimalizací, ke kterým nám klienti v minulosti zaslali kladné odezvy:

Pan K. N.

Rozhodoval se mezi předčasným důchodem a předdůchodem. Nevěděl kdy a jakou variantu zvolit. Po propočtech jsme doporučili předčasný důchod o 450 dnů. Dřívější i pozdější odchod již nebyl tak výhodný.

Výsledek
 • Získal navíc skoro 15 výplat důchodu
 • Celkově si v určeném období polepší o cca 47 000 Kč
Pan J. M.

Pobíral důchod již 3 roky a domníval se, že mu nebyl správně zohledněn odchod do předčasného důchodu, o který požádal v září 2011. Po přepočtu jsme zjistili špatně stanovený důchod o 286 Kč. Připravili jsme Žádost o přešetření výpočtu důchodu. Na jejím základě byl důchod ze strany ČSSZ upraven i zpětně doplaceny rozdílové částky.

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 10 000 Kč
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu získá navíc cca 60 000 Kč
Paní J. R.

Již v 47 letech musela přejít na částečný úvazek z důvodu péče o nemocnou maminku. Obávala se nízkého důchodu, který chtěla spočítat. Doporučili jsme jí postup, jak vyloučit nízké výdělky z výpočtu jejího vyměřovacího základu. Její důchod pak bude vyšší o 1 160 Kč.

Výsledek
 • Výše důchodu po optimalizaci bude 12 100 Kč oproti původně možným 10 940 Kč
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu si polepší o cca 278 000 Kč
Pan V. T.

Měl vysoké příjmy a chtěl s prací skončit o 3,5 roku dříve. Žádal o nalezení postupu co nejmenšího ovlivnění důchodu. Délku období pro optimalizaci si zvolil do svých 75 let. Nejlépe vyšla varianta předdůchodu se současnou platbou dobrovolného pojistného. Výše důchodu zůstala prakticky neovlivněna.

Výsledek
 • Výše důchodu a) při předdůchodu a dobrovolném pojistném: 26 600 Kč b) při předdůchodu bez dobrovolného pojistného: 25 100 Kč c) bez předdůchodu a dobrovolného pojistného: 23 600 Kč d) při předčasném důchodu o 3,5 roku: 18 100 Kč
 • Variantou a) v určeném období získá navíc oproti b) cca 130 000 Kč a oproti c) i d) cca 330 000 Kč
Pan F. D.

Již pátým rokem přesluhoval a chtěl vědět, jaký bude mít důchod. Byl potěšěn, když jsme mu vyčíslili možnost požádat o důchod zpětně. Nejvýhodnější, při době optimalizace do 80 let věku, bylo požádat o důchod k datu 630 dní po řádném důchodovém věku a nechat si jednorázově vyplatit důchod za 3 roky

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 550 000 Kč
 • Celkově získá navíc cca 130 000 Kč oproti odchodu do důchodu na konci přesluhování
Paní I. R.

Nevěděla kolik má „odpracovaných“ let, když byla dlouhou dobu v domácnosti. Domnívala se, že bude brát nějaký minimální důchod. Zaskočila jí skutečnost, že na důchod nemá nárok. Problém se podařilo zmírnit předpokládaným ochodem do důchodu v pozdějším věku a doplacením doby pojištění.

Výsledek
 • Musela si doplatit rok a půl pojištění, cca 33 000 Kč
 • Do důchodu bude moci odejít v necelých 68 letech
 • Výši důchodu bude mít cca 5 400 Kč
Pan P. K.

Pracoval jako OSVČ, před důchodem se však podnikání již nedařilo. Částečně byl zajištěn příjmem z pronájmu. Obával se dopadu několikaleté registrace na úřadu práce. Nevěděl, jak postupovat, aby se mu důchod ještě více nezhoršil. Optimální byla kombinace určité doby na úřadu práce a následného odchodu do předčasného důchodu.

Výsledek
 • Registrací na úřadu práce získal další 3 roky pojištění
 • Do předčasného důchodu odešel o 360 dnů dříve
 • Celkově si za průměrnou dobu pobírání důchodu oproti tříletému předčasnému důchodu polepší o cca 140 000 Kč
Paní M. Ch.

I když měla od ČSSZ přehled, nebyla si jistá, kolik má vlastně „odpracovaných“ let, s ohledem na pobyt v cizině v době výchovy dětí. Chtěla znát pravděpodobnou výši svého důchodu v roce 2014.

Výsledek
 • Přesně jsme stanovili dobu pojištění i za období zatím neevidovaná u ČSSZ. Doporučili jsme jak je na ČSSZ doložit.
 • Spočítali jsme výši důchodu, která přesně odpovídala následně přiznanému důchodu.
Pan T. L.

Kvůli hypotéce potřeboval co nejpřesněji vědět, jak vysoký bude mít důchod a zda do něj odejít před koncem roku nebo až po Novém roce. Určili jsme dobu pojištění, včetně základní vojenské služby dosud neevidované u ČSSZ. Doporučili jsme odchod do důchodu 50 dnů po Novém roce, kdy dovršil další rok pojištění a využil vyšších výdělků v předchozím roce.

Výsledek
 • Získal důchod o 280 Kč vyšší oproti odchodu před koncem roku s valorizací, jeho výše souhlasila s našimi výpočty
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu si přilepší o cca 67 000 Kč
Paní Z. D.

Zaměstnavatel jí nabídl možnost přesluhování, potřebovala spočítat, zda se jí vyplatí několik let nepobírat důchod za cenu jeho určitého zvýšení v budoucnu. Dobu optimalizace si zvolila 18 let. Pro toto období jsme spočítali nejvhodnější délku přesluhování 2 roky a 4 měsíce. I pak by samozřejmě mohla v přesluhování pokračovat souběžně s pobíráním důchodu.

Výsledek
 • I když přišla o 28 výplat důchodu, měla ho potom vyšší o cca 3 100 Kč
 • Za 18 let pak získá navíc oproti odchodu v řádném termínu přes 90 000 Kč