Důchody 2022 již nyní počítáme zcela přesně

27. 09. 2021 | Pavel Trenda

Poradíme, zda je lepší odejít do důchodu v roce 2021 nebo 2022

Na základě údajů o parametrech pro výpočty důchodů v příštím roce (viz předchozí článek), již nyní můžeme téměř přesně určit výši důchodu všem, kteří v roce 2022 budou pobírat důchod. To se týká jak důchodů přiznaných do konce letošního roku a následně valorizovaných, tak i důchodů nově spočítaných a přiznaných v roce 2022 (pokud lze odhadnout předpokládanou výši výdělku 2021).

V důsledku toho je možné přesně posoudit, zda je výhodnější do důchodu odejít ještě letos a nechat si ho valorizovat či si počkat na stanovení důchodu podle nových parametrů po novém roce.

Schválené hodnoty pro valorizaci výrazně posilují fixní část důchodu oproti části zásluhové. Díky koeficientům pro výpočty důchodů v roce 2022 odvíjejících se od nárůstu průměrné mzdy však nelze říci, že valorizované důchody, i se zohledněním dodatečného navýšení o 300 Kč, budou výhodnější. Výsledek je vždy individuální, u každého závisí na jeho historii pojištění – odpracované době a výdělcích. Důchod může být pobírán desítky let a vyplatí se nechat si spočítat, kdy nejlépe do důchodu odejít.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi