Nové parametry pro valorizaci a výpočty důchodů 2022

27. 09. 2021 | Pavel Trenda

Zvýšení důchodů v průměru o 805 Kč

Na jednání vlády 27. 9. 2021 byly schváleny parametry pro valorizaci důchodů přiznaných do konce letošního roku a koeficientů pro výpočty důchodů v roce 2022.

U všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku dojde ke zvýšení základní výměry o 350 Kč na 3 900 Kč (stejná základní výměra bude i u nových důchodů přiznaných v roce 2022). Procentní výměra bude navýšena o 1,3 % a fixní částku 300 Kč dle nedávno přijatého jednorázového zákona. To vše v souhrnu činí zvýšení průměrného důchodu o 5,2 %.

Nová výše základní výměry důchodu se odvíjí (10 %) od průměrné mzdy stanovené pro účely důchodového zabezpečení, která činila 38 911 Kč. Zvýšení procentní výměry důchodu je důsledkem inflace mezi roky 2020 a 2021 a růstu reálných mezd po odpočtu vlivu zvýšení základní výměry. Průměrný důchod tak dosáhne hodnoty cca 16 280 Kč.

Pro výpočty důchodů přiznaných v roce 2022 byl stanoven přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu na 1,0773 a nové redukční hranice, což vychází z poměrně velkého nárůstu průměrné mzdy mezi prvním pololetím roku 2020 a prvním pololetím roku 2021.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi