Nové parametry pro valorizaci a výpočty důchodů 2021

14. 09. 2020 | Pavel Trenda

Další zvýšení důchodů v průměru o 839 Kč

Máme k dispozici materiál pro jednání vlády 21. 9. 2020 týkající se parametrů pro valorizaci důchodů přiznaných do konce letošního roku a koeficientů pro výpočty důchodů v roce 2021. Lze s určitostí předpokládat, že tak jak je materiál předložen, bude i schválen, neboť se jedná o parametrické změny založené na statistických údajích, kdy není možné se odchýlit od daných pravidel.

U všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku dojde ke zvýšení základní výměry o 60 Kč na 3 550 Kč (stejná základní výměra bude i u nových důchodů přiznaných v roce 2021). Procentní výměra bude navýšena o 7,1 %. To vše v souhrnu činí zvýšení průměrného důchodu o 5,8 %.

Nová výše základní výměry se odvíjí (10 %) od průměrné mzdy stanovené pro účely důchodového zabezpečení, která pro rok 2021 činí 35 441 Kč. Zvýšení procentní výměry důchodu je důsledkem inflace mezi roky 2019 a 2020 a růstu reálných mezd. Průměrný důchod tak dosáhne hodnoty přes 15 tis. Kč.

Zároveň byly stanoveny nové hodnoty všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu a obou redukčních hranic.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi